Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) geeft advies over ons onderwijs wanneer er iets ontwikkeld of gewijzigd wordt. In het reglement staat beschreven hoe de MR werkt en over welke onderwerpen zij instemming of advies geeft. In de MR zitten vier leerkrachten en vier ouders. Een paar keer per jaar vergaderen we. Hier worden notulen van gemaakt die jij als ouder natuurlijk ook kunt bekijken. Je kunt ze opvragen bij de secretaris.

Jeelo-onderwijs-3-kinderen-slak
jeelo-onderwijs-meisje-techniek

Activiteiten van de MR

Het activiteitenplan en de jaarplanning bespreken we tijdens de vergaderingen. De beleidsplannen waar de MR instemming- of adviesrecht in heeft, staan in het plan of de planning. Denk aan: begroting, samenvoeging en fusie, beleidsvoornemens, schoolplan, schooljaarplan en schooljaarverslag, vakantierooster, ARBO-beleidsplan, onderhoudsplan van de school, schoolformatieplan, ICT-beleid, PR-beleid, schoolgids, schoolondersteuningsprofiel (voorheen zorgplan), etc. Ook actuele zaken bespreken we in deze vergaderingen.

Heb je ideeën of vragen? Neem dan contact op met de MR. Je kunt als ouder ook in het publiek aanschuiven. Dit geldt alleen voor het onderdeel waarbij instemming of advies gevraagd wordt aan de MR.

Wie zitten er in de MR?

Oudergeleding
Inge van Zand
Erik Riphagen
Coen Hanschke

Personeelsgeleding
Ramon Schuil
Gerard Temmink
Anne-Clair van de schepop
Clenda Smit

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Voor alle scholen van De Mare is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad houdt zich bezig met onderwerpen die voor alle scholen van De Mare gelden. Voor de GMR zijn wij nog op zoek naar een ouder. Is dit iets voor jou? Neem dan contact op met de MR.

OBS Opwaardz Olst - Jeelo Onderwijs