Onze school

Elke dag is een ontdekkingstocht

Wij willen dat onze leerlingen ontdekken. Dat ze nieuwsgierig zijn naar wat er nog meer is. Leren door te doen en niet alleen te lezen. Lekker met hun handen in de aarde wroeten. En dat ze zich met plezier ontwikkelen. Ieder op zijn eigen manier. We schenken niet alleen aandacht aan rekenen, schrijven en taal, maar ook aan hun persoonlijke ontwikkeling. Want die is minstens zo belangrijk.

Wie zijn wij?

Wij zijn Opwaardz. Een Jeelo school in ontwikkeling met enthousiaste leerkrachten en onderwijsassistenten. Ons team is samengesteld uit de voormalige scholen obs De Holsthoek uit Den Nul, Obs De Klimboom uit Boskamp en Obs Ter Stege uit Olst.

Ouders en teamleden van de scholen in Den Nul, Boskamp en Olst hebben gekeken of wij met z’n allen kunnen samenwerken om het beste onderwijs aan onze kinderen te geven. Met alle informatie die zij verzameld hebben, zijn alle MR-leden akkoord gegaan met de fusie van de drie scholen.

OBS Opwaardz Olst

Samen hebben we in schooljaar 2019-2020 als fusieschool verder afgestemd hoe ons onderwijs eruitziet. Alleen leren uit een boek is verleden tijd. Bij ons ontdekken kinderen zelf wat ze kunnen en waar ze goed in zijn en dat maakt ze nieuwsgierig. ‘Wat is dat? Hoe werkt dat?’ We willen dat onze kinderen hun kennis in de praktijk toepassen. En niet alleen rekenen, schrijven en lezen zijn belangrijk bij ons. Wij besteden ook aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van onze kinderen. We dagen ze uit om voor zichzelf en anderen te zorgen. Zo stomen wij ze klaar voor de wondere wereld buiten school.

‘Elke dag is een ontdekkingstocht.’

Opwaardz, tegendraads en lef

Nee, het is geen spelfout. Maar tegendraads, net als ons onderwijs. Ze mogen ontdekken en dat maakt ze nieuwsgierig. ‘Wat is dat? Hoe werkt dat?’ Krijgen ze les over de verschillende soorten grond, dan geven wij ze niet alleen uitleg. Nee, ze gaan lekker met hun handen in de aarde wroeten. Ze ontdekken en leren. Dat gaat bij ons hand in hand. Samen met lef, motivatie en kracht. Anders kom je niet stroomopwaarts. We laten onze kinderen zien dat ze het kunnen.

Kanjerschool

Wij zijn een kanjerschool

Al onze kinderen krijgen Kanjertraining. Hier leren ze op een positieve manier met hun omgeving om te gaan. Want wat ze meemaken kan interessant, leuk of vervelend zijn, maar dat hoeft niet hun hele dag te verpesten. We leren ze hiermee omgaan. Met de Kanjertraining creëren we een hechte groep, waarin iedereen respect voor elkaar heeft.

Voor- en naschoolse opvang

Wij werken samen met Kinderopvang KOOS. Hierdoor kunnen wij niet alleen onder schooltijd voor jouw kinderen zorgen. Maar ook voor en na schooltijd. Deze opvang zit in het gebouw van Opwaardz locatie Olst. Hier hebben wij een mooie en huiselijke ruimte waar de kinderen worden opgevangen door vaste leidsters.

Jeelo-onderwijs-3-kinderen-slak
OBS Opwaardz Olst

Samen zijn wij heel divers

Stichting De Mare is de overkoepeling van alle openbare scholen in Salland. Dus ook voor Opwaardz. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen niet alleen uit de boeken leren, maar het ook in de praktijk toepassen. En het allerbelangrijkste voor ons is dat iedereen gelukkig naar school gaat!

Heb je vragen, opmerkingen of wil je jouw kind aanmelden?

Openbare scholen, waar verhalen samenkomen

Opwaardz is een openbare school van Stichting de Mare. Openbaar onderwijs is van en voor de samenleving. Op openbare scholen staan gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting centraal. Daarom past Jeelo zo goed bij onze school!

Op de website www.openbaaronderwijs.nu lees je meer over openbaar onderwijs. In deze video zie je waar openbaar onderwijs voor staat.

youtube-video-thumbnail
OBS Opwaardz Olst - Onze school