Voor ouders

Extra informatie voor jou als ouder

Wil je meer weten over medezeggenschap, onze school en ons onderwijs?
Of wil je verlof aanvragen voor je kind?
Lees dan verder of download een PDF hieronder.

Verlof aanvragen?

Vanaf de dag dat jouw kind vier jaar wordt, mag hij naar school. Vanaf vijf jaar heeft jouw kind leerplicht.
Heeft jouw kind leerplicht, maar is hij niet op school? Dan moet de directeur dit melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtwet geeft een paar redenen om niet op school te zijn.

OBS Opwaardz Olst

Klachtenregeling

Voor opmerkingen of vragen over schoolprestaties van uw kind, kun je bij de leerkracht terecht. Heb je vragen over het beleid van onze school? Dan kun je contact opnemen met de directeur. En vervolgens met de MR of de schoolvertrouwenspersoon als jullie er niet uitkomen.

De OR/OV

De ouderraad (OR)/oudervereniging (OV) zorgt voor de samenwerking tussen ouders en de school. Samen organiseren zij extra activiteiten en ondersteunen zij de leerkrachten om de kinderen het beste te kunnen geven.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) geeft advies over ons onderwijs wanneer er iets ontwikkeld of gewijzigd wordt. In het reglement staat beschreven hoe de MR werkt en over welke onderwerpen zij instemming of advies geeft.

OBS Opwaardz Olst - Onze school