Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Vanaf de dag dat jouw kind vier jaar wordt, mag hij naar school. Vanaf vijf jaar heeft jouw kind leerplicht.

Heeft jouw kind leerplicht, maar is hij niet op school? Dan moet de directeur dit melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtwet geeft een paar redenen om niet op school te zijn:

 • Als jouw kind ziek is.
 • Als jouw kind vanwege verplichtingen van godsdienst of levensovertuiging niet op school kan komen.
 • Als de leerling via de tuchtmaatregel tijdelijk niet op school mag komen.
Jeelo-onderwijs-3-kinderen-slak
jeelo-onderwijs-meisje-techniek

Speciaal verlof

Naast speciaal verlof voor vakantie, mag de directeur voor de volgende situaties verlof geven.

 • Het bezoeken van een dokter als dit niet buiten de lesuren kan.
 • Verhuizing binnen de gemeente.
 • Ondertrouw van ouder(s).
 • Huwelijk van ouder(s).
 • Huwelijk van een gezinslid, oom of tante.
 • Overlijden van vader, moeder, broer, zus, oom, tante, opa of oma.
 • Geboorte of adoptie van een kind in de familie.
 • Huwelijksjubileum van ouders of grootouders.
 • Ambtsjubileum van ouders of grootouders.

Heb je vragen neem dan contact met ons op.

Special verlof voor vakantie

De directeur mag maar één keer per jaar verlof verlenen voor een vakantie buiten de schoolvakanties om. Met een maximum van twee schoolweken. Dit is alleen voor kinderen van ouders die door hun werk niet binnen de schoolvakanties op vakantie kunnen. De werkgever moet dit kunnen laten zien.

Speciaal verlof geldt niet voor familiebezoek in het buitenland. Of om eerder op (goedkope) vakantie te gaan. Een familieweekend valt hier ook buiten. Als een leerling meer dan tien verlofdagen nodig heeft, dan beslist de leerplichtambtenaar.

Verlofformulier

Om verlof aan te vragen, moet je een verlofformulier invullen en inleveren bij de locatiecoördinator. Dit formulier kun je krijgen van de locatieleider of hier downloaden. Ook als jouw kind vier jaar is, vragen wij jou om een verlofformulier in te leveren.

OBS Opwaardz Olst - Jeelo Onderwijs