Ouderraad of oudervereniging

Op Obs Opwaardz hebben wij een ouderraad (OR)  

De ouderraad (OR) zorgt voor de samenwerking tussen ouders en de school. Om de kinderen het beste te kunnen geven. Samen organiseren zij extra activiteiten en ondersteunen zij de leerkrachten. Denk aan Sinterklaas, Kerst, Pasen en schoolreisjes. De taken staan in de schoolgids. Ongeveer zes keer per jaar komen de ouderraad en een lid van het team samen om de activiteiten te bespreken. De MR heeft zicht op de financiën vanuit de OR.

OBS Opwaardz Olst

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor activiteiten zoals de Sinterklaas, Kerst, schoolreizen en excursies krijgen wij geen vergoeding van de overheid. Maar wij vinden het wel belangrijk dat onze kinderen dit meemaken. Dat hoort bij de basisschool. Om dit te kunnen doen, vraagt de ouderraad een bijdrage van jou als ouder. Deze bijdrage houden zij zo laag mogelijk. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage staat in de schoolgids.

Kan je deze bijdrage niet of moeilijk betalen? Dan kan de gemeente jou waarschijnlijk financieel ondersteunen met Stichting Leergeld. Samen met de directeur kun je kijken of jij hier recht op hebt. Of welke andere oplossingen er zijn.

Jeelo-onderwijs-3-kinderen-slak

Ouderactiviteiten

Bij het organiseren van activiteiten kan het team jouw hulp goed gebruiken. Via een Parro-bericht nodigen wij jou uit om te helpen.

Wil je ook bij de ouderraad? Leuk!  Neem contact op met voorzitter van de OR of de contactpersoon namens het team Nicole Buist.

OBS Opwaardz Olst