Klachtenregeling

Klachten

Heb je vragen of opmerkingen? Wij horen het graag.

Voor vragen en opmerkingen over jouw kind en zijn werk kun je bij de leerkracht terecht. Komen jullie er samen niet uit? Dan kun je contact opnemen met de directeur. Als jullie er nog steeds niet uitkomen dan kun je aankloppen bij de medezeggenschapsraad of bij de vertrouwenspersonen. Blijf je hierna nog steeds zitten met vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen met de externe vertrouwenspersonen of een formele klacht indienen.

Heb je vragen over het beleid van onze school? Dan kun je contact opnemen met de directeur. En vervolgens met de MR of de schoolvertrouwenspersonen als jullie er niet uitkomen.

De vertrouwenspersoon van de school heeft vooral een luisterend oor en helpt jou bij de vervolgstappen. Als dit niet helpt of als je nog steeds geen antwoord hebt op jouw vraag, dan kun je hier gebruik van maken. De vertrouwenspersoon neemt de procedure met jou door en kan je eventueel doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

Stichting De Mare is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie Onderwijs.

School vertrouwenspersonen
Claudia Diepstraten

Locatie Olst
Fedor Baarslag
f.baarslag@de-mare.org

Lieke Schutten
l.schutten@de-mare.org

Locatie Boskamp
Nicole Buist
n.buist@de-mare.org

Anne-Clair van de Schepop
a.vandeschepop@de-mare.org

Externe vertrouwenspersonen
Trudy van loon
t.vanloon@de-mare.org

Wim Jansen
w.jansen@de-mare.org

Henk Borkent
h.borkent@de-mare.org

OBS Opwaardz Olst - footer homepage